Til hovedsiden

                       

            SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)

 

                                  Under er de sanger og salmer listet opp som ikke er tatt med i 1993-utgaven av Salmer.

                                  Fet skrift = Sanger og salmer som er tatt med i Hymns 1985.

                             A    B   C    D    E    F    G    H       J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

                     

NR.:

SALMER OG SANGER (1956):

NO.:

HYMNS (1985):

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

Farvel all jordisk ære    

16

     

17

Fra Grønlands kolde fjeller  (F-dur) 268 Come, All Whose Souls Are Lighted  (D-dur)

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

Nu går en dag hen av vår tid  (G-dur)

Guds underverk skjer hver en dag(Ess-dur)

285 God Moves in a Mysterious Way  (Ess-dur)

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

Hvor som helst i verden  (A-dur) 230 Scatter Sunshine  (G-dur)

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

Jesus min Frelser kjær  (F-dur) 101 Guide Me to Thee  (Ess-dur)

39

Kjære Frelser, los du meg  (B-dur) 104 Jesus, Savior, Pilot Me (B-dur)

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

Min Gud er mitt lys  (Ass-dur) 89 The Lord Is My Light  (G-dur)

47

     

48

Nei, tal ei ondt (G-dur) 233 Nay, Speak No Ill (G-dur)

49

Nærmere Frelser til deg  (Ess-dur) 99 Nearer, Dear Savior, to Thee   (Ess-dur)

50

G.U.F du hyldes    

51

     

52

     

53

     

54

     

55

Over mørke, triste høyder    

56

I Sions alpeland  (Ess-dur) 33 Our Mountain Home So Dear  (D-dur)

57

     

58

     

59

     

60

     

61

     

62

     

63

O, lytt!  Et fryderop er hørt  (G-dur) 257 Rejoice!  A Glorious Sound Is Heard  (F-dur)

64

     

65

     

66

     

67

     

68

Han døde vår Forløser stor  (E-dur) 192 He Died!  The Great Redeemer Died  (C-dur)

69

     

70

O du Sion i vest (B-dur) 34 O Ye Mountains High  (B-dur)

71

     

72

     

73

Skal vi møtes hist ved floden?    

74

     

75

     

76

     

77

     

78

     

79

     

80

Takk for vår skole  (F-dur) 278 Thanks for the Sabbath School  (F-dur)

81

En ny dag frembryter  (B-dur) 52 The Day Dawn Is Breaking  (B-dur)

82

Se, når morgensolen sender  (C-dur) 276 Come Away to the Sunday School  (B-dur)

83

Snart tiden er omme  (C-dur) 266 The Time Is Far Spent  (B-dur)

84

     

85

De vise menn fra Østerland  (Ass-dur) 210 With Wondering Awe (G-dur)

86

     

87

     

88

     

89

Hvem er for Herrens sak?  (G-dur) 260 Who's on the Lord's Side?  (G-dur)

90

Sion er av fjell omringet  (Ess-dur) 43 Zion Stands with Hills Surrounded  (D-dur)

91

     

92

     

93

     

94

Våkn opp, Guds folk, i hellige!  (D-dur) 17 Awake, Ye Saints of God, Awake!  (C-dur)

95

     

96

Hill deg, du signet dag!    

97

Som Staden der på berget står  (Ess-dur) 1 The Morning Breaks  (C-dur)

98

     

99

     

100

Synes veien deg lang  (F-dur) 127 Does the Journey Seems Long?  (Ess-dur)

101

     

102

Salems Konges Prestedømme    

103

Vi nu nyter brødet, vannet  (Dess-dur) 183 In Rememberance of Thy Suffering  (C-dur)

104

     

105

     

106

Når himlen synes mørk og trist    

107

Hvad var skuet uti himlen (F-dur) 11 What Was Witnessed in the Heavens? (Ess-dur)

108

Styr din vrede O min broder  (Ass-dur) 336 School Thy Feelings (Men's Choir)   (Ass-dur)

109

O Hellig Ånd  (D-dur) 122 Though Deepening Trials  (D-dur)

110

     

111

     

112

     

113

     

114

     

115

Løft din stemme Sions ungdom    

116

Herre, vi er deg hengiven  (D-dur) 107 Lord, Accept Our True Devotion  (C-dur)

117

     

118

Jesus, du som elsker meg  (D-dur) 102 Jesus, Lover of My Soul  (C-dur)

119

Det nye år    

120

Hver liten fugl    

121

     

122

Vi til himlen bønnen sender (C-dur) 106 God Speed the Right  (C-dur)

123

Om av trengsel du må prøves    

124

Gode Gud og Fader    

125

Søte, glade småbarn    

126

Kom lytt så til basunene    

127

Samle solskinn    

128

     

129

     

130

Sæden den såes i morgengry    

131

     

132

     

133

     

134

Fred, fred, for den trette sjel    

135

Vær velkommen søndag morgen  (D-dur) 280 Welcome, Welcome, Sabbath Morning  (C-dur)

136

Stå frem O skjønne Sion  (A-dur) 40 Arise, O Glorious Zion  (G-dur)

137

     

138

O strålende morgen    

139

La oss vokte, trofast vokte    

140

Ei svar ennu    

141

     

142

     

143

Ei nu, men i fremtiden nær    

144

Jeg vet, at Gud, min Fader vet    

145

     

146

Våkn min sanger    

147

     

148

I dag skinner solen (Ass-dur) 229 Today, While the Sun Shines (G-dur)

149

Herlig lyser Fad'rens nåde  (B-dur) 235 Should You Feel Inclined to Censure (G-dur)

150

     

151

     

152

     

153

     

154

     

155

Sikre som fjellene rundt oss  (Ass-dur) 255 Carry On  (G-dur)

156

     

157

     

158

     

159

Morgenstjerner rop av fryd    

160

     

161

     

162

     

163

     

164

Når all tåke er forsvunnet    

165

I vårt skjønne Deseret  (C-dur) 307 In Our Lovely Deseret  (B-dur)

166

Til søndagsskolen vår    

167

     

168

Hvor lenge skal vi kjære Gud  (g-moll) 126 How Long, O Lord Most Holy and True (e-moll)

169

Hør Guds barn i Sion    

170

     

171

Atter vi samles i skolen i dag    

172

     

173

     

174

     

175

     

176

     

177

     

178

Skjønne sommerdager    

179

Onde ord    

180

     

181

     

182

     

183

Min klippe er du    

184

     

185

     

186

     

187

Stor Herren er, og til hans pris    

188

Allmakts Gud    

189

Hosianna    

190

Fryd deg, o jord    

191

Lovsang (L. van Beethoven)    

192

Jesus, jeg mitt kors har taget    

193

Den store, hvide flok  (E. Grieg)    

194

     

195

Sol!    

196

     

197

Solnedgang    

198

Tenk ei når til Sion I drage    

199

Kom, alle Sions sønner  (D-dur) 38 Come, All Ye Saints of Zion  (C-dur)

200

     

204

For de sårede (Der går et stille tog)    
205      
206      

207

Ja vi elsker    
208 The Star-Sprangled Banner  (B-dur) 340 The Star-Sprangled Banner  (Ass-dur)
209      
210 Når skal jeg møte deg?    
211      
212      
213      
214 Klippe, du som brast for meg (B-dur) 111 Rock of Ages  (B-dur)
215 Når verden er kold    
216      
217 O, kom du Sions konge, kom! (W. A. Mozart)    
219 Du har nok hørt en stemme i ditt hjerte    
220 Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn   Jesus Wants Me for a Sunbeam
221 Milde Jesus du som sagde    
222 Kjærlighet fra Gud    
223 Tindrende stjerne    
224      

225

Hvorfra kommer du    

226