NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

I VÅRT SKJØNNE DESERET

Nr. 165, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Lett

 

1. I vårt skjønne Deseret

hvor et hjem oss er beredt,

ser man barn i skarevis som springer om;

de er muntre edle små som må lære å forstå,

evangeliet Gud sendte før sin dom.

 

[Kor]

Lytt, o lytt til barnesangen,

O hvor lyder den dog skjønn.

Når i uskyldsrene vår

de lik engler om oss står,

hever sjelen seg til Gud med takk og bønn.

 

2. Vi dem tidlig lære må

deres tunge passe på,

samt beherske hver en lidenskap og lyst.

De må lære høflighet, med hverandre holde fred,

akte Herrens bud med ærefrykt i sinn.

 

3. Må de lære leve så

at de alltid vil forstå,

té og kaffe og tobakk de må avstå,

nyte sterke drikke ei, lite kjøtt er budets vei;

de da sunnhet, styrke, visdom vil oppnå.

 

4. Når hver morgen de står opp

og når de til hvile går,

bøyer de seg tillitsfullt i bønn til Gud.

De ber om hans varetekt for seg selv og deres slekt,

og at de må alltid holde Jesu bud.

 

 

Tekst:   Eliza R. Snow, 1804–1887

Muskk: George F. Root, 1820–1895

Salomos ordspråk 22:6

Alma 37:35