NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

VÆR VELKOMMEN SØNDAG MORGEN

Nr. 135, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

Lett

1. Vær velkommen søndag morgen

med din himmelsendte fred;

vær velkommen bort med sorgen,

nu til bønn vi kneler ned.

Lærerne oss kjærlig byder:

”Kom til søndagsskolen hen.”

De med flid for oss uttyder

sannhets ord fra himmelen.

 

[Kor]

Vær velkommen søndag morgen

med din himmelsendte fred;

vær velkommen bort med sorgen,

nu til bønn vi kneler ned.

 

2. Hør! sabbatens klokker kime,

hør! det lyder vidt omkring;

nu er søndagsskolens time,

barneflokken strømmer inn. 

Hør, de synger, Å, hvor yndig,

lyder barnestemmens klang! 

Ren, uskyldig, intet syndig

hører til vår skolegang.

 

3. Her i hellig, ydmyk andakt

synger vi vår Frelsers pris;

med vårt hjertes attrå frembrakt,

søker ham som gjør oss vis. 

Her fra sannhets rene kilde

fritt vi drikker livets vann. 

O, hvem vil den tid forspille,

som i skolen nytes kan!

 

4. Her vi møter slekt og venner

og foreldre kommer med.

Hver er flittig, når han kjenner

Herrens vise øyemed.

Når på pliktens sti vi vandre,

vil vi bli i troen sterk;

Glade synge med hverandre,

for vi kjenner Herrens verk.

 

 

Tekst:    Robert B. Baird, 1855–1916

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Lære og pakter 59:9–10

Mosiah 4:15