Salmer og sanger 1956   

 

JEG VET, AT GUD, MIN FADER VET

Nr. 144, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Jeg vet, at Gud, min Fader vet,

de stormer som i livet skjer,

men han som stilner stormens jag,

kan snu mitt mørke sinn til dag,

kan snu mitt mørke sinn til dag.

 

Kor

Han vet, (min Fader vet,)

han vet, (han sikkert vet)

de stormer som i livet skjer;

Han vet, (min Fader vet,)

han vet (han sikkert vet)

og trøster hver en stormfull sjel.

 

2. Jeg vet, at Gud, min Fader vet,

de ord som trøste vil min sjel.

De ømme ord som jeg da får,

er balsam gjennom livets år,

er balsam gjennom livets år.

 

3. Jeg vet, at Gud, min Fader vet,

min kamp mot synd meg tynger ned,

men han som kjenner all min trang,

vil føre meg i all min gang,

vil føre meg i all min gang.

 

4. Jeg vet, at Gud, min Fader vet,

den dag når jeg skal legges ned,

og når den time da er her,

må jeg få komme til deg nær,

må jeg få komme til deg nær.

 

 

Tekst:   S. M. I. Henry

Muskk: E. O. Excell