Salmer og sanger 1956   

 

ATTER VI SAMLES I SKOLEN I DAG

Nr. 171, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Atter vi samles i skolen i dag,

drikker av lærdommens kilde;

der vi erholder vår Herres behag,

aldri vi tiden må spille.

 

[Kor]

Akt da derpå, store og små:

Ingen for sen burde være;

akt da derpå, store og små,

alle som ønsker å lære!

 

2. Alltid vær rede til pris og til sang,

alle Guds døtre og sønner.

Engler i himlen de vokter vår gang

og bærer frem våre bønner.

 

3. Villighet, lydighet, kjærlighet, rett,

alltid i hjertet bør finnes.

Sannhetens vei vi da finner så lett,

snart våre feil overvinnes.

 

4. Og er vi tro så blir Herren vår venn,

fremad vi derfor vil vandre.

Komme til skolen hver søndag igjen,

glede oss her med hverandre.

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  A. C. Smyth