Salmer og sanger 1956   

 

NÅR VERDEN ER KOLD

Nr. 215, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Når verden er kold som den mørkeste natt,

og allting i livet deg synes forlatt;

da høres i ånden, fra oven herned,

en stemme så mild: "Kun i meg har du fred.

 

Kor:

Kom, kom hjem til meg.

Jeg byder deg frelse,

i meg har du fred!"

 

2. Når dagen er endt, og når døden er nær,

og skilles vi må ifra dem vi har kjær:

da høres fra oven de trøstende ord,

at "døden er livet for alle som tror.

 

 

Tekst:   John Howard Payne

Musikk: Sir Henry Bishop