NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

EN NY DAG FREMBRYTER

Nr. 81, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

mp3 YouTube 1

 

Med glede

 

1. En ny dag frembryter, all verden den nyter,

den lange natts mørke er svunnet fra sky.

All skapning seg fryder for ordet det lyder

at Herren vil komme til jorden på ny.

 

[Kor]

Yndefull dag, o fredens dag,

din morgengry gir håp på ny. 

Hilset er du til vårt behag,

yndefull dag, du fredens dag.

 

2. I alle Guds templer, enhver er en hjelper

som virker for kjære som alt er gått bort.

De herlige gleder for de som fremtreder

med Herren og kommer til jorden på ny.

 

3. Kom nu, la oss virke for Gud og hans kirke

og lyde de bud som oss frelse vil gi;

de vil oss belære til trofast å være,

til Herren vil komme til jorden på ny.

 

4. En gang ren og hellig, hos ham som er veldig

vi ferdes i sammen og priser vår Gud,

og alle nasjoner vil snart bli forsonet

med Herren som kommer til jorden på ny.

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: William Clayson, 1840–1887

Lære og pakter 29:11

Lære og pakter 45:59