NOTE   Salmer og sanger 1956   

 

SOM STADEN DER PÅ BERGET STÅR

Nr. 97, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

1. Som Staden der på berget står

og kan av verden skjules ei,

så med det folk som lyset har,

så med det folk som lyset har;

et lys de er til Guds behag.

 

2. De fristes ei av verdens ros,

ei vellyst, gunst og ære stor.

De elsker sannhet, dyd og rett,

de elsker sannhet, dyd og rett,

men verdens dom mot dem er slett.

 

3. Se verden strekker sept'ret ut,

den kaller lys for mørkets bud.

Den holder løgn for sannhets bud,

den holder løgn for sannhets bud,

og dyrker denne verdens gud.

 

4. Som slekten var i Noas tid,

er folk i dag på samme vis.

Den lever uti hevn og splid,

den lever uti hevn og splid,

mot sannhet over vold og strid.

 

5. Tross verdens presters falske rop,

Guds bud det evig vil bestå:

Omvendelse, ja tro og dåp,

omvendelse ja, tro og dåp;

gir livets krone, frelsens håp.

 

 

Tekst:    Parley P. Pratt

Musikk: George Careless

 

Se også "I denne skjønne morgenstund", Salmer nr. 1.