NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

O, LYTT!  ET FRYDEROP ER HØRT

Nr. 63, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Kraftig

 

1. O lytt! Et fryderop er hørt,

all rettferd seier får,

for Sions ungdom, sannhet tro,

i kraft og mot de går.

Med jubelstemmer synger de

et seirens gledesrop: 

”Jehova hersker, konge god,

vi hilser deg vår Gud.”

 

2. Igjennom år og tiders gang,

ny styrke alle får.

Hengiven helt i tro og sang

med manndomskraft vi går.

Guds sanne lys, er alles lys,

det viser veien frem

til evig ære, rikers makt,

fullkommenhetens hjem.

 

3. Syng til hans ære I Guds barn,

ham takk og pris nu gi,

for all den store kjærlighet

han mennesket har vist. 

Med hjertets kraft på Sions berg

et fryderop går ut

til seier over synd og sorg:

 ”Han råder, Herren, Gud.”

 

 

Tekst:    W. O. Robinson, 1876–1979. © 1948 SDH

Musikk: Frank W. Asper, 1892–1973. © 1948 SDH

 

Lære og pakter 84:62

 

Alma 26:8