NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

VI TIL HIMLEN BØNNEN SENDER

Nr. 122, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Bestemt

 

1. Vi til himlen bønnen sender,

Gud hør vår bønn.

 For en hellig sak vi kjemper,

Gud hør vår bønn.

All vår streben du opptegner,

og på jorden du oss hegner; 

 

[Kor]

Gud hør vår bønn,

Gud hør vår bønn.

 

2. Gi oss tro og kraft og styrke,

Gud hør vår bønn.

Da behøver vi ei frykte,

Gud hør vår bønn.

Om oss sorg og trengsel bøye,

hjelp oss til å nå det høye.

 

3. Du som veien er og livet,

Gud hør vår bønn.

Hjelp oss over alle prøver,

Gud hør vår bønn.

Til ditt nærvær og din trone,

for å motta himlens krone; 

 

Tekst:    Wiliam E. Hickson, 1803–1870

Musikk: Ernst Moritz Arndt, 1796–1860

Lære og pakter 58:27–28

Alma 27:27, 30