NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

KOM, ALLE SIONS SØNNER

Nr. 199, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956) mp3 

 

Entusiastisk 

 

1. Kom, alle Sions sønner,

lovpris vår Herre stor!

Foren nu eders bønner

med Guds profeters ord!

Kom, la oss alle synge!

Vi gå den trange sti;

dog jubler hver en tunge,

ti Herren står oss bi!

 

2. Kom, Judas spredte stammer,

 og syng med oss i sang!

Snart endt er eders jammer;

syng alle, på en gang!

Alt det må rett behage

vår Konge og vår Gud,

som nu i siste dage

oss tar av mørket ut.

 

3. Vær glad, O Istra’ls skare,

du frie himmelbrud! 

Du lyset skal erfare

og sannhet fra din Gud.

Vi vandrer ut av Babel

og tjener ham i fred,

mens verden roper:  ”Fabel”

om Sions herlighet.

 

4. I Sion vil vi vente,

rett som den ekte brud,

med lampene antende,

vår Konge og vår Gud! 

Han til oss der vil smile

og give Sion fred,

først tusenårig hvile,

så evig herlighet!

 

 

Tekst:    William W. Phelps, 1792–1872

Musikk: John E. Tullidge, 1806–1873

Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Jeremias 31:10–14

Esaias 35:10; 52:7–10