NOTE        Salmer og sanger 1956

 

 

 

MILDE JESU DU SOM SAGDE

Nr. 221, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Milde Jesus du som sagde

at til dig skal barnet gå,

du som hender på dem lagde

ennu signer du de små. 

Selv du blev til Herrens tempel

båret i din moders favn,

la mig minnes ditt eksempel

når jeg minnes om ditt navn.

 

2. Du om dåpen lot mig lære

da jeg var en liten knopp.

Skal jeg visne?  Skal jeg falle?

Hjelp mig du å vokse op!

Hjelp mig du å tidlig lære

og å elske Herrens ord,

så en gang blant dine kjære

jeg kan knele ved ditt bord.

 

3. Når jeg så skal ut i verden,

aldri jeg alene er;

villgress vokser titt på ferden,

men du ser hva jeg ei ser.

La mig gå min gang til gammen,

all min tid for far og mor,

la oss bli i himlen sammen,

vi som var det her på jord.

 

 

Tekst:    Frans M. Franzén 1832

Oversettelse:  Nordahl Rolfsen 1892

Melodi: Jean-Jacques Rousseau 1752 / Johan B. Cramer ca 1825