NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

MIN GUD ER MITT LYS

Nr. 46, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Bestemt

 

1. Min Gud er mitt lys, jeg frykter ei mer,

ved dag og ved natt han er meg jo nær.

Han er min Forløser, han frelser fra synd

og Ånden så mildt dette håp bringer inn.

 

[Kor]

Min Gud er mitt lys,

han er min glede og sang,

ved dag og ved natt

hans blikk ledsager min gang.

 

2. Min Gud er mitt lys i mørke og strid,

min tro skuer opp til Jesus så blid.

Med Fad’ren han troner i himmelens stad,

med ham gjennem mørket jeg vandrer så glad.

 

3. Min Gud er mitt lys, min styrke, mitt alt; 

av ham får jeg visdom, næring og kraft.

Min svakhet han styrker med guddomens makt,

jeg vandrer så trygt i hans samfunn og pakt.

 

4. Min Gud er mitt lys, til ham vil jeg ty,

all mørke og tvil for Herren må fly.

Han er min Forsoner, min Frelser og Gud,

hans pris vil jeg synge og lyde hans bud. 

 

 

Tekst:    James Nicholson, 1828–1876

Musikk: John R. Sweney, 1837–1899

 

Salme 27:1

 

Esaias 12:2