NOTE    Salmer og sanger 1956

 

 

 

 

FRA GRØNLANDS KOLDE FJELLER

Nr. 17, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3  

 

Med bevegelse

 

1. Fra Grønlands kolde fjeller,

fra Indias varme land,

fra Afrika hvis elver

oppskyller gyllen sand,

fra mange fjerne steder

hvor palmetreet gror,

man roper oss og beder:

Kom hit med livets ord!

 

2. Langs Ceylons kyster føles

den milde, søte vind,

og skjønne syner skifter,

men mennesket er blind,

Guds omsorg der forgjeves

er gitt til hver og en,

men hedningen tilbeder

sin Gud av tre og sten.

 

3. Vi som har lysets gave,

og hører visdoms bud,

skal vi den skatt begrave

og ikke dele ut?

Det ord om saligheten

av oss forkynnes må,

til alle folk i verden,

om Jesus kunnskap få.

 

4. Hans pris bør vinden bære,

la vitner bli utsendt,

til Jesu kraft og ære

fra pol til pol er kjent;

til alle jordens slekter

seg bøyer for ham ned,

og under Herrens septer

vil nyte liv og fred.

 

 

Tekst:    Reginald Heber, 1783–1826.

Musikk: Lowell Mason, 1792–1872

Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

 

Lære og pakter 133:7–8, 37–38