Salmer og sanger 1956

 

 

 

NÅR SKAL JEG MØTE DEG?

Nr. 210, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Når skal jeg møte deg, Frelser så kjær? 

Når skal jeg ditt ansikt se? 

Når skal jeg byde deg velkommen her

ved din åpenbarelse? 

Når jeg min gjerning har fullendt på jord,

og til målet kommer frem,

vil da min Frelser med vennlige ord,

meg motta i fredens hjem? 

 

[Kor] 

Når skal jeg møte deg, Frelser og venn? 

Når skal jeg ditt ansikt se? 

Når skal du bydes velkommen igjen

herpå jord blant Hellige?

 

2. Når skal jeg møte deg, Herre, Guds Sønn?

Se deg i din herlighet?

Når skal jeg hen og erholde min lønn,

kronen skjønn, du har beredt?

Når skal du komme som konge med makt,

til ditt folk på jorden ned?

Når skal du skue i fyrstelig prakt

og oss bringe evig fred?

 

[Kor] 

Når skal jeg møte deg, Frelser og venn? 

Når skal jeg ditt ansikt se? 

Når skal du bydes velkommen igjen

herpå jord blant Hellige?

 

3. Når skal jeg se deg, min Frelser og venn?

Når hos deg for evig bo?

Når til min evige hvile gå hen,

der hvor alt er salig ro?

Når han skal sige:  "O, velkommen vær!"

Når min prøvetid er endt,

da skal jeg skue min Frelser så kjær,

om ham verdig jeg er kjent.

 

[Kor] 

Da skal jeg møte deg Frelser og venn!

Da skal jeg ditt ansikt se!

Da skal du bydes velkommen igjen 

herpå jord blant Hellige!

 

 

Tekst og musikk:  Edwin F. Parry