Til salmeregister

                      A    B   C    D    E    F    G    H     I   J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Han døde vår Forløser stor  68

        Herlig lyser Fad'rens nåde   149

        Herre, vi er deg hengiven   116

        Hill deg, du signet dag!   96

        Hosianna   189

        Hvad var skuet uti himlen    107

        Hvem er for Herrens sak?   89

        Hver liten fugl   120

        Hvor lenge skal vi kjære Gud   168

        Hvor som helst i verden   31

        Hvorfra kommer du  225

        Hør Guds barn i Sion   169