Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

KOM LYTT SÅ TIL BASUNENE

Nr. 126, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Kom lytt så til basunene!

De samler Herrens hær,

til kamp på Sions berg de står;

forenet alle er.

De samlet er i rustning sterk,

i tro og mot de går;

de kalte er av himlens Gud,

og kraft fra ham de får.

 

2. Min sjel er fylt med troens ild,

jeg kjempe vil med flid,

mot Satans onde makters list;

til Gud jeg setter lit.

I Sions rekker alle er

trofaste mot hans bud,

de fører frem den gode strid,

til seier for vår Gud.

 

3. Vår Herres hær nu mektig står,

til strid den er beredt;

med troens sverd den rykker frem

mot ondskap og urett.

Dens høvding er Immanuel,

den sanne Konge stor!

Kom rykk nu frem, til strid er endt

og alle på ham tror!

 

4. Løft hodet høyt, I tapre menn,

snart seieren er nær.

Og lyden fra basunene

varsler at tid det er,

da jorden skal bli døpt med ild

og renses fra all synd;

sin herlighet den skal oppnå,

som Herren har forkynt!

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  L. D. Edwards