Til salmeregister

                      A    B   C    D    E    F    G    H     I   J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y           

 

        Ja vi elsker   207

        Jeg vet, at Gud, min Fader vet   144

        Jesus, du som elsker meg   118

        Jesus, jeg mitt kors har taget   192

        Jesus min Frelser kjr    38