Salmer og sanger 1956   

 

HØR GUDS BARN I SION

Nr. 169, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Hør Guds barn i Sion som synger i kor

og priser vår Gud som i himmelen bor.

For glade, frie som engle er de;

O Sion, Sion, Sion nu fryd deg,

Sion, Sion, Sion nu fryd deg.

 

2. De synger lovsanger til Faderens pris

som kjærlig til jord gav sitt herlige lys.

Og store og små i enhet de gå,

O Sion, Sion, Sion nu fryd deg,

Sion, Sion, Sion nu fryd deg.

 

3. Vi takker deg Fader for prestedøm's makt

som du fra din bolig til jorden har brakt.

O frem vi vil gå, og målet vi nå,

O Sion, Sion, Sion nu fryd deg,

Sion, Sion, Sion nu fryd deg.

 

4. Må alle stå trofast til Herren vår Gud,

og lyde hans ord og de hellige bud.

TIl ham ære gi, i all evig tid:

O Sion, Sion, Sion nu fryd deg,

Sion, Sion, Sion nu fryd deg.

 

 

Tekst:    H. Malben

Arr:        Proff. C. J. Thomas