Salmer og sanger 1956   

 

 

 

ALLMAKTS GUD

Nr. 188, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Allmakts Gud, vi for din trone
ydmykt bøier oss mot jord;
jubelsangens toner stiger
høit til Gud i mektig kor.
La oss trofast med hverandre
hånd i hånd hernede vandre
gjennom mørkets dype natt,
gjennom mørkets dype natt,
mot det mål du oss har satt.
La i tid og evigheten
intet spille himmelgleden,
hvorpå vi en forsmak nøt,
hvorpå vi en formak nøt,
da ved dåp vi deg adlød,
som profetens ord oss bød.

 

2. Ei vi søker Gud vår Fader

mens vi "livet nyter fullt";

ei alene ham vi tjene

når all verden smiler hullt;

ikke kun når storme tie

ville vi hans sak oss vie;

men i livets kamp så hård,

men i livets kamp så hård,

og når verden mot oss står,

ville vi hans gjerning fremme,

aldri ham, vår Gud, forglemme.

Gi oss del i kraftens ånd,

knytt oss fast i paktens hånd,

du oss lede ved din hånd!

 

 

Tekst:     P. O. Thomassen

Musikk:  Ukjent