Salmer og sanger 1956   

 

MORGENSTJERNER ROP AV FRYD

Nr. 159, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Morgenstjerner rop av fryd,

syng en frelsens store dyd.

Hellig, hellig, er du Gud,

hellig, hellig er du Gud,

vår Allmakts Gud.

 

2. Hedningfolk fra alle land,

tallrike som havets sand;

kom og pris vår Frelser sann,

kom og pris vår Frelser sann.

Ja, "Det Guds lam."

 

3. Må vi vandre frelsens sti,

Gud allmektig, stå oss bi.

Fyll oss med din sterke tro,

fyll oss med din sterke tro;

"O, Fader vår."

 

4. Må vi alltid elske Gud,

ære, akte Herrens bud;

alltid vandre i hans spor,

alltid vandre i hans spor,

og prise Ham.

 

5. Frelser la ditt rikes makt

overvinne synd, forakt;

bring oss tusenårig fred,

i din herlighet kom ned;

i din herlighet kom ned;

O, "du Guds lam."

 

Tekst:   Thomas Durbam