Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

HVORFRA  KOMMER  DU   

Nr. 225, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)    

 

1. Hvorfra kommer du, du lille stjerne

som jeg ofte i min barndom så?

:/: Kommer du fra det ukjente fjerne

eller ut fra hjertets dunkle vrå? :/:

 

2. Nei, jeg kommer fra en ukjent bolig,

ofte du meg i ditt øye så.

:/: Snart i gleden, snart i sorgen

trolig følger jeg deg hvor du hen vil gå. :/:

 

3. Stundom når i hjertet du da lider

kommer jeg som gammel venn igjen,

:/: og når tåren ned ad kinnet glider

bringer jeg din tapte fred igjen. :/:

 

4. Ja vårt liv fra vuggen til vår båre

som en dråpe er i tidens hav,

:/: men vi vet at hver en vennskapståre

vanner gresset på de dødes grav. :/:

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  Arr. Olaf H. Vogeler