Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

FARVEL ALL JORDISK ÆRE

Nr. 15, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Farvel all jordisk ære, jeg vender bort fra deg;

ja, fra all syndfull gjerning som før har lokket meg.

Jeg ønsker meg en bolig i himlen's salig hjem,

hvor Satans makt kan aldri i evighet nå frem.

 

[Kor]

La oss prise vår Gud, la oss prise vår Gud.

Ja med glede, ja med glede, la oss prise vår Gud.

 

2. Mitt ønske er å finne mitt navn nedskrevet der,

blant de som priser Fad'ren, celestiale er.

For slik en evig rikdom jeg gledelig vil gå

igjennom livets prøver; opphøyelse å få.

 

3. Når Herren vil meg refse, mitt kors jeg bære må;

jeg mer enn villig være å la min rikdom gå.

Ja utstå ildens hete inntil jeg lutret er

fra alt som jeg har syndet, lik "renset gull" stå der.

 

4. Vår Frelser han har lovet en bolig til enhver

som ham i livet elsker og trofast tjener her.

En herlig, gylden krone skal disse da motta

av ham som oss forløste, og livet til oss gav.

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  William B. Bradbury