Salmer og sanger 1956   

 

 

HILL DEG, DU SIGNET DAG!

Nr. 96, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Hill deg, du signet dag! 

Var av profeter sett,

en dag da paktens Gud

forene Isra'ls hus.

På Sions berg det samlet står,

med lovsang til vår Gud som rår.

 

2. Når Israel verden rundt

og Judas spredte barn

til sine hjem skal gå,

for der å bo i ro.

De glede vil sin Fedres Gud,

fornye løfter om hans bud.

 

3. Fra Sion, Herrens stad,

skal livets ord gå ut,

forkynne Jesu tro,

til stammer, folk på jord.

Det livets ord til verden gir,

ved tro på Gud, et evig liv.

 

4. Jerusalem, Guds stad,

der skal hans trone stå,

og over hele jord

hans herlighet skal nå.

Nasjoner, folk, hver fyrste stor,

ham ære gi og på ham tro.

 

5. Stem i en jubelsang

med englers skjønne kor,

en gledens sang av fryd

til Gud, vår Konge god.

La himmel, jord, all skapning stor,

nu prise ham med æres ord.

 

 

Tekst:    Joel H. Johnson

Musikk:  Evan Stephens