Salmer og sanger 1956

 

 

 

OVER MØRKE, TRISTE HØYDER

Nr. 55, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

 

1.Over mørke, triste høyder,

se, min sjel og stille tenk: 

Alle løfter vil oppfylles

på den store nådens dag. 

Herlig glede, herlig glede,

la den morgen snart oppgry. 

 

2. La nu folk av alle raser

høre ordet du har sendt,

at en hellig, evig frelse

blev oss gitt på Golgata. 

Herrens budskap, Herrens budskap,

lyde vil fra pol til pol. 

 

3. Riker som i mørke ligger,

gi dem Herre sannhets lys;

må fra øst til vest det skinne,

og til hver en frelse by. 

Mørket viker, mørket viker,

snart ditt lys kan alle se.

 

4. Fold deg ut du kraftens budskap,

stans ei opp, men frem til seir.

Da Immanuels skjønne rike,

fylle skal den hele jord.

Hvert et rike, hvert et rike,

hører til vår Herre stor.

 

Tekst:     Williams

Musikk:  H. H. Petersen