NOTE        Salmer og sanger 1956

 

 

 

KJÆRLIGHET FRA GUD

Nr. 222, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

2. Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med!

3. Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
ti Gud selv er kjærlighet.

 

 

Tekst:     J. U. L. Schjörring

Musikk:  Theodora Cormantan