Salmer og sanger 1956

 

 

 

 

LØFT DIN STEMME SIONS UNGDOM

Nr. 115, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

Flytende


1. Løft din stemme Sions ungdom,

syng en lovsang til Guds navn;

For den kjærlighet han gir oss;

han som varlig tar i favn.

 

[Kor]

La oss synge halleluja

og med hjertet prise Gud!

La oss synge hallelja

og med hjertet prise Gud!

 

2. Vær da ydmyk som vår Frelser;

sky all last og ondskaps ånd;

vis i gjerning du ham elsker,

og vær tro i paktens bånd.

 

3. Må Gud alltid oss bevare,

og han vil hvis vi gjør rett;

be om hjelp, han vil oss svare,

og vil gjøre veien lett.

 

 

 

Tekst:  G. N. Clarke

Musikk: Joseph J. Daynes