Salmer og sanger 1956

 

 

 

FRED, FRED, FOR DEN TRETTE SJEL

Nr. 134, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Fred, fred, for den trette sjel.

Fred, fred, fra all sorgens del. 

Fred, fred, når i grav du er,

der du finner hvilen kjær.

 

2. Fred, fred, nu din strid er endt. 

Fred, fred, du er ei forglemt. 

Fred, fred, du din lønn skal få

når du for hans trone stå.

 

3. Fred, fred, du på jord har trådt. 

Fred, fred, du har kjempet godt. 

Fred, fred, du i himlen bo,

en lønn for din gode tro.

 

 

Tekst:     Henry W. Nalsbitt

Musikk:  George Careless