NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

VI NU NYTER BRØDET, VANNET

Nr. 103, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Ærbødig

 

1. Vi nu nyter brødet, vannet

til erindring om din død.

Selv du gav deg som et offer,

døde for hver synders nød.

VI vil tilgi som du bør oss,

alle som mot oss gjør ondt;

Herre tilgi våre synder,

vi mot andre har begått.

 

2. Rens da Herre våre hjerter,

la oss aldri fare vill;

må vi engang finnes verdig

og ditt rike høre til.

Og når fristelsene kommer,

gi oss kraft så vi kan stå;

vokte vår vandring i livet,

så at kronen vi kan få.

 

3. Når i herlighet du kommer

for å råde på vår jord,

du igjen vil bryte brødet,

drikke kalken ved ditt bord.

Må vi finnes blant den skare

som skal samles i ditt skjød,

atter nyte brødet, vannet,

til erindring om din død.

 

Tekst og musikk: Evan Stephens, 1854–1930

Lære og pakter 20:75–79

Lære og pakter 27:5