Salmer og sanger 1956   

 

TENK EI, NÅR TIL SION I DRAGE

Nr. 198, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Tenk ei når til Sion I drage

at prøven er endt og forbi,

at gleden I ene skal smake

og straks vorde frelste og fri!

Nei!  gullet må lutres i ilden

og vi våre prøver bestå;

vi der kun vil nærme oss kilden

og frelses, når målet vi nå.

 

2. Tenk ei at alene de fromme

og vise jomfruer er der,

at fristeren aldri vil komme

i Sion de hellige nær.

Nei!  dårlige ses blant de vise,

og klinten blant hveten enn gror,

snart himmelens Herre vil vise

hvem verdig i Sion nu bor.

 

3. Tenk ei eders gjerning har ende,

og Sion er dovenskaps hjem.

at Gud sine gaver vil sende

til dem som ei selv strebe frem.

Nei!  der kun velsignelsen vinnes

ved tro og utrettelig flid.

Hvad nu hos de hellige finnes,

er frukten av arbeid og flid.

 

 

Tekst:   Elias R. Snow

Muskk: John Tullidge