NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

VÅKN OPP, GUDS FOLK, I HELLIGE

Nr. 94, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Kraftfullt  

 

1. Våkn opp Guds folk, I hellige,

kall på vår Gud i mektig bønn,

at snart han Sion vil befri

fra trældoms åk og slaveri; 

fra trældoms åk og slaveri.

 

2. Han lytte vil til folkets rop,

ti enkers tårer, småbarns gråt,

og bønnen fra de faldnes blod

til Herrens trone har nådd frem;

 til Herrens trone har nådd frem.

 

3. Selv om vår fiende er sterk

og truer frelsens store verk,

husk Jokobs Gud, han verne vil,

og hevnen hører ham kun til; 

og hevnen hører ham kun til.

 

4. Så la din sjel til Gud stå fast

en herlig dag nu kommer snart.

Om stormen raser med all makt,

han den vil stille med sin kraft;

han den vil stille med sin kraft.

 

5. Med fattet tro og ydmyk bønn,

med fattet sinn i hjertets lønn,

med sjelens indre dype trang,

vi skal nå frem til Gud en gang;

 vi skal nå frem til Gud en gang.

 

6. Vår Gud i kraft skal komme ned,

til Sion han vil bringe fred.

En mektig arm oss fører frem

i kjærlighet til nådens hjem; 

i kjærlighet til nådens hjem.

 

7. Stå frem i rettferd en og hver,

da Gud har sagt:  ”I mine er,” –

ja, lik vår Fader og hans Sønn,

må dette skje og bli vår lønn;

må dette skje og bli vår lønn.

 

 

Tekst:    Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: Evan Stephens, 1854–1930

 

Romerbrevet 13:11–14

 

Lære og pakter 38:27