Salmer og sanger 1956

 

 

 

 

NÅR HIMLEN SYNES MØRK OG TRIST

Nr. 106, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

Flytende


1. Når himlen synes mørk og trist

og tvil og frykt deg knuger ned;

se opp!  La ei din tro få brist,

vår Allmakts Gud er alltid nær.

Fra oven lys og kjærlighet

Gud gjerne gir når vi ham ber,

selv all vår trang den stilner han;

vår allmakts Gud er god og sann.

 

2. En nidkjær Gud oss vokte vil,

advarer oss mot dårskaps spill.

Når storme truer livets skip,

til ham vi setter all vår lit.

Og når vårt øye skue skal

vår Frelser som har alt fullbrakt;

ei mer den mørke natt tar bort

vårt syn for alt hvad han har gjort.

 

3. Den onde makt ei true kan

det hjerte som er fylt av ham,

som har den tro at Gud er sann

og stoler på hans sterke arm.

Om våre hjem enn trues skal,

slik adferd da vil stå for fall.

Vær trofast, sky all verdens skam,

og stol kun trygt på Herrens arm.

 

 

Tekst:  Emily H. Woodmansee

Musikk: Joseph J. Daynes