Salmer og sanger 1956   

 

 

 

SÆDEN DEN SÅES I MORGENGRY

Nr. 130, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Sæden den såes i morgengry,

såes når solen står høyt i sky.

Sæden den såes ved aftentid,

såes av mange med megen flid.

 

Kor:

Når skal vi vel veksten se?

Når skal vi vel veksten se?

Rik skal bli høsten den kommende dag,

om det blir sået til Herrens behag.

Kjerner vil falle i fruktbar jord,

spire, vokse, til planten blir stor.

 

2. Kjernene faller forskjellige sted,

noen vil falle på veien ned,

noen kan falle på tistelbunn,

mange dog faller på fruktbar grunn.

 

3. Sæden den såes i trengsels tid,

men vi til Herren vil sette lit.

Sæden vil gro i den gode jord,

oppfylt blir alltid vår Frelsers ord.

 

 

Tekst:     Mrs. Emily S. Oakey

Musikk:  P. P. Bliss