Salmer og sanger 1956   

 

 

GODE GUD OG FADER

Nr. 124, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. Gode Gud og Fader, fra din høye himmel,

lytt til dine små som synger til din pris.

Våre stemmer stiger, opp fra jordens vrimmel,

husk ei våre synder i ditt Paradis.

 

[Kor]

Smil til oss hernede, la din Ånd oss lede;

må vår lovsang lyde til din pris;

inntil våre stemmer blande seg med engles,

som i himlen synge til din pris.

 

2. Fader vi deg takker for de mange gaver

som vi daglig mottar fra din rike hånd.

For fredfulle daler, for de grønne enger,

mest for livets gave og for paktens bånd.

 

3. Sign hver trofast leder, de som om oss verner

og oss kjærlig fører frem i lyset inn.

Signe fedre, mødre, våre venner, brødre;

hjelp oss i vår streben, se i nåde ned.

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  Evan Stephans