Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

O STRÅLENDE MORGEN

Nr. 138, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)  

 

1. O strålende morgen, vær hilset med glede!

Så lys steg du frem av mørkeste natt.

Fra kveld og til demring lå jorden i mørke,

og ventet ditt komme, til hjertets fryd.

 

Se, duggdråper danser av fryd når du kommer,

og blomstene nikker:  Velkommen til oss!

Og tusinde innsekter summer sin hilsen.

All skapning løfter mot himlen sitt blikk.

 

2. O strålende dag!  Vi er ett med naturen.

Vær oss velkommen!  Vi synger din pris.

Ditt lys bringer styrke til alt det som lever,

og spreder skygger som lå på vår vei.

 

Velsignet var ordet fra skapningens allmakt,

da første gang budet lød:  La det bli lys!

O strålende morgen, du livets gjenskaper,

all verden hilser deg med takk og fryd.

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  Evan Stephens