NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

HVOR LENGE SKAL VI KJÆRE GUD

Nr. 168, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Høytidelig  

 

1. Hvor lenge skal vi kjære Gud

av mørke skyer stenges ut? 

Vi vil motta, vårt hjerte tror,

ditt sanne lys, din vei og evig’ ord.

 

2. Fra mørkets dype, triste grunn,

et rop fra mange ånders munn:

Ei straff oss mer, frigjør vår sjel,

la døren åpnes, vi ydmykt deg ber.

 

3. Til fangne sjele har din pakt,

gitt håp, ja lys og frelse brakt.

Slik kjærlighet og nåde stor,

kan ingen gi, kun du, får Frelser god.

 

4. Evige Fader, dommer god! 

Du frelse gir til hver som tror.

Selv om de har bak sløret gått,

fra deg o Gud, ditt ord har døde fått.

 

 

Tekst:    John A. Widtsoe, 1872–1952

Musikk: B. Cecil Gates, 1887–1941

Esaias 61:1–2

Lære og pakter 138:11–19, 50–51