NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

 

 

JESUS, DU SOM ELSKER MEG

Nr. 118, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

 

Ærbødig

 

1. Jesus, du som elsker meg,

la meg komme hen til deg.

Havets bølger reiser seg

og det stormer vilt mot sky.

Led meg, led meg, Frelser kjær,

inntil stormen over er,

før meg sikker til din havn,

gi min sjel en hvile der.

 

2. Annen tilflukt har jeg ei,

derfor klynger jeg til deg.

I min tro gi meg din hånd,

styrk og trøst meg ved din Ånd!

Du mitt vern i ve og vel,

kun i deg jeg har min hjelp;

alltid styrker du min sjel,

så jeg ei i ondt tar del.

 

 

Tekst:     Charles Wesley 1707-1788

Musikk:  Joseph P. Holbrook, 1822-1888

Esaias 25:4

Salme 62:1–2, 7–8