Til hovedsiden                                                   

                                                                                                                                         

Sist oppdatert 25.01.2020.                                                                                                                                                    

                                                                                                            Dirigering

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              Mer om ungdom

UNGDOM OG MUSIKK:     

Religiøs musikk velsigner vårt liv og våre hjem, Liahona, nov. 2001 s. 24:

Religiøs musikk har stor evne til å hjelpe oss å lære og etterleve evangeliets prinsipper.  En søster ble bedt om å tale til noen unge i en Seminarklasse om Kirkens musikk.  Hennes første spørsmål til de unge lød: ”Hva var noe av det dere lærte i Primær?”  Det kom ingen svar.  Deretter spurte hun elevene om de kunne huske noen Primær-sanger.  Mange hender kom i været, og de unge nevnte uttallige sangtitler. 

Søsteren skrev prinsipper i evangeliet på tavlen, og Primær-sanger og salmer ble skrevet opp under hvert prinsipp.  

  

Disse ungdommene forsto fort at musikk underviser i evangeliets prinsipper, og sanger og salmer – og budskapene de inneholder – huskes i årevis.   

 

         

MUSIKK OG DANS    

Til styrke for ungdom, s.20 (Det første presidentskap, 2002):

"Pris Herren med sang, med musikk, med dans" (L&P 136:28).

 

Musikk er en viktig og kraftfull del av livet.  Den kan være en innflytelse til det gode som bidrar til å trekke deg nærmere vår himmelske Fader.  Men den kan også brukes i ugudelig hensikt.  Uverdig musikk kan virke harmløs, men kan påvirke ditt sinn og din ånd til det onde.

 

Velg med omhu den musikken du lytter til.  Legg merke til hva du føler mens du lytter til den.  Lytt ikke til musikk som driver Ånden bort, oppmuntrer til umoral, forherliger vold, har stygg og støtende tekst, fremmer satanisme eller annen ond praksis.

 

Dans kan være moro og gi deg anledning til å treffe nye mennesker.  Men dans kan også misbrukes.  Når du danser, så unngå tett kroppskontakt med partneren.  Innta ikke stillinger eller anvend bevegelser som antyder seksuell adferd.  Planlegg og vær med på dansetilstelninger hvor antrekk, personlig fremtreden, lys, tekster og musikk bidrar til en sunn atmosfære hvor Herrens ånd kan være tilstede. (L&P 136:28)             

 

 

13.6.6  Dans og musikk

Håndbok 2, Kirkens administrasjon, 2010 s. 108-109:

Ved alle dansetilstelninger, skulle antrekk, velstelthet, belysning, dansestil, tekster og musikk bidra til en atmosfære der Herrens ånd kan være tilstede (se Til styrke for ungdom).  De som fører tilsyn med dansetilstelninger, skulle være nøye med å følge de retningslinjer som er forklart nedenfor:

 

Ledere bruker kontraktskjemaet for opptreden når de leier et band, et orkester eller en disc-jockey.  Denne kontrakten bidrar til å sikre at oppførsel og musikk er passende for dansetilstelninger i Kirken.  De som sørger for musikk, skulle ikke bruke upassende tekster, og skulle hverken kle seg eller snakke uanstendig.  Ledere holder prøver og inngår faste, klare skriftlige avtaler som forplikter dem som sørger for musikken, til å følge Kirkens normer når de opptrer ved Kirkens aktiviteter.

 

Enten musikken er instrumental eller vokal, skulle ikke rytmen overdøve melodien.  Lydstyrken bør være lav nok til at to mennesker som står ved siden av hverandre, kan høre hverandre når de fører en normal samtale.

 

Lyset skulle være sterkt nok til at man kan se tvers over rommet.  Roterende lys og lys som pulserer med rytmen, er ikke tillatt.  Lys på gulvet, i hjørnene i rommet eller spotlight på vegg- og takdekorasjoner kan godtas.

 

 

Pres. David O. McKay ga følgende kommentar til Lære og Pakter 136:28 (Conference Report, April 1920, s. 117):

Etter en dagsmarsj over slettene ble vognene plassert i en sirkel, en mann med fiolin tok plass ved leirbålet, og der på prærien tok de trauste pionerene hverandre i hendene og danset.   De åpnet med bønn og hadde det moro på en måte som fremelsket evangeliets ånd…. 

President Young sa en gang omtrent dette:  ”Stemningen omkring dansen skulle være slik at om en eldste ble kalt fra selskapet for å salve en syk, kunne han dra med den samme ånd som han ville gå med fra eldstenes quorumsmøte."

 

 

Thomas S. Monson, Lys over Norge, jan.1991, s.93.

Musikk kan bidra til at du kommer nærmere din himmelske Fader.  Den kan brukes til å undervise, berike, inspirere og forene.  Men musikk kan også ved hjelp av tempo, rytme, intensitet og tekst sløve din åndelige følsomhet.  Du har ikke råd til å fylle ditt sinn med uverdig musikk.  Dans kan være hyggelig og gi anledning til å møte nye mennesker og styrke vennskap.  Planlegg og vær tilstede på dansetilstelninger hvor påkledning, velstelthet, lys, dansestil, tekster og musikk bidrar til en atmosfære hvor Herrens ånd kan være tilstede.

 

           

                                                                                                                                     

                       VERDIG MUSIKK, VERDIGE TANKER  (fra lds.org)

                                         Verdig musikk, verdige tanker  Liahona, april 2008, s. 31  Boyd K. Packer

                                 VERDIGE TANKER  Unge Kvinners manual 1, lekse 34

                                         VERDIGE TANKER  Aronske Prestedømmes manual 2, lekse 26

                                         Music:  Apples or Onions?  (Jack R. Christianson, The New Era, april 1984) Fra boken The Power of Music

                                         MUSIKKENS MAKT (Bailey / Giles,  Lys over Norge mars 1996, s.40)  

                                         Hva burde foreldre- og ungdomsledere vite om dagens musikk?  (Larry Bastian, L.o.N, mars 1975, s.19) Engelsk

                                         Seminarmusikk   

                                         Youth Music Library

                                         Youth.lds.org

                 Hjertets sang

                                          Råd til ungdom - Boyd K. Packer (YouTube)

                                        

 

Inspiring Music - Worthy Thoughts Ensign,  Jan.1974,  s.27, CR, oktober 1973, s.24-25.

Sitert i Veien til celestialt ekteskap, s.31-32:

SINNET ER SOM en scene.  Bortsett fra når vi sover, er teppet alltid oppe, og bestandig er det et eller annet som blir fremført på denne scenen.  Det kan være en lattervekkende  komedie, eller det kan være noe sørgelig og tragisk.  Det kan være interessant eller kjedelig.  Det kan være klart eller forvirrende, men det er alltid et eller annet som fremføres på sinnets scene.

 

Har du lagt merke til at uten noen egentlig hensikt fra din side, og midt under en hvilken som helst forestilling, kan det snike seg inn en liten tanke utenfra som forsøker å tiltrekke seg din oppmerksomhet?  Disse forbryterske tanker vil forsøke å trenge alt annet i bakgrunnen.

 

Hvis du tillater dem å fortsette, vil alle andre tanker som er dydige, forlate podiet, og fordi du tillot det, vil du bli sittende igjen med den innflytelse som uverdige tanker representerer.

 

Hvis du gir etter  for dem, da vil de opptre for deg på denne sinnets scene og gjøre alt som ligger innenfor grensen av det du tolererer.  Gjennomgangsmelodien kan være bitterhet, ja endog hat.  Det kan være vulgært, umoralsk, ja endog forkastelig og stygt.

 

Når de inntar scenen, og hvis du tillater det, vil de klekke ut de snedigste overtalelser for å holde på din oppmerksomhet.  De kan gjøre det interessant, det er så, øyensynlig kan det også virke ganske uskyldig, for dette er jo bare tanker.

 

Hva gjør du i et slikt øyeblikk, når sinnets scene blir inntatt av disse små djevler i form av urene tanker hva enten de har et islett av grått eller nesten fortoner seg som rent, eller de er så skitne at de ikke levner noen tvil?

 

Hvis du kan kontrollere dine tanker, da kan du overvinne vaner, ja selv nedbrytende personlige vaner.  Hvis du kan lære å mestre dem, da vil du kunne leve et lykkelig liv. 

 

LA MEG FORESLÅ at du blant den musikk vi har i Kirken velger din yndlingssalme En salme med en oppløftende tekst og en ærbødig melodi.  Velg en salme som,  når den blir godt fremført, får deg til å føle deg nærmere inspirasjonen.  Husk det råd president Lee ga, og kanskje vil ”Jeg er Guds kjære barn” være et godt valg.  Tenk deretter nøye igjennom det et par ganger.  Lær teksten og melodien utenat.  Selv om du ikke har fått noen musikkopplæring, kan du tenke igjennom en salme.

 

Bruk så denne salmen som en nødutvei.  Bruk den for å pense tankene inn i  en annen retning.  Hver gang du oppdager at disse lyssky aktørene har sneket seg inn på sinnets scene via en omvei, så legg på denne grammofonplaten, og spill den av – så å si.  Når musikken og teksten begynner å ta form i dine tanker, vil de uverdige tanker forsvinne med halen mellom bena.  Det vil forandre hele stemningsbildet på sinnets scene, og fordi dette er oppløftende og rent, vil de nedrige tanker forsvinne.  For mens dyd etter eget valg ikke vil omgås renhet, så kan ikke ondskap tåle å stå frem i lyset.

 

Og når dette skjer, vil du oppdage at du fra tid til annen nynner melodien for deg selv.  Når du lar dine tanker passere revy en gang til, vil du oppdage at en påvirkning fra den verden du er omgitt av åpnet veien så en uverdig tanke kunne komme inn på sinnets scene, men så begynte musikken automatisk å spille.”

 

 

 

 

Inspiring Music - Worthy Thoughts Ensign,  Jan.1974,  s.27:

”President Lee concluded our last conference in April with the statement that in his 32 years as a General Authority he had leaned that the most inspired preaching is always accompanied by beautiful renditions of the choir.

 

……..And so we urge parents in the Church to show as much interest in the records and tapes their children purchase as they would their books and magazines they bring into the home.   There are many parents who would not for moment tolerate a pornographic magazine in their homes who unwittingly provide money for music; some of which in its influence can be quite as damaging.

 

…….I would recommend that you go through your records albums and set aside those records that promote the so-called new morality, the drug, or the hard rock culture.  Such music ought not to belong to young people concerned about spiritual development.

     Why not go through your collection?  Get rid of the worst of it.  Keep just the best of it.  Be selective in what you consume and what you produce.  It becomes a part of you……..”

 

 

Musikksmak og hasjbruk 

                           

                                                                                                                                                                                                  

                                             MUSIKK I UNGE KVINNER:

  Bruk av musikk for å undervise Unge Kvinner

  Forslag til bruk av musikk med Unge Kvinner

  Godkjent musikk for Unge Kvinners møter og aktiviteter

  Unge Kvinner leirsanger:

NORSK:

SANGBOK:

ENGELSK:

Alt som skjønt og vakkert er Syng med meg, B-89 All Things Bright and Beautiful
Elsk du din neste Barnas sangbok s. 74 Love One Another
Er du veldig glad Barnas sangbok s.125  If You're Happy
Guds Ånd som en ild Salmer, nr. 2 The Spirit of God
Ha takk for profeten du sendte Salmer, nr. 17 We Thank Thee, O God
Hvilken skjønn og yndig morgen Salmer, nr. 13 Joseph Smith's First Prayer
I hans fotspor Liahona jan. 2019
GUFs temasang 2019
Jeg er Guds kjære barn Salmer, nr. 187 I Am a Child of God
Jeg går i tro Unge kvinners leirhåndbok I Walk by Faith
Jeg prøver å ligne Jesus Barnas sangbok s.40 I'm Trying to Be Like Jesus
Lær meg å vandre Salmer, nr. 193 Teach Me to Walk in the Light
Min Frelsers kjærlighet Barnas sangbok s.42 I Feel My Savior's Love
Se nå dagen heller Salmer, nr. 74 Now the Day Is Over
Syng på din vei Barnas sangbok s.114 Sing Your Way Home
Synge en sang er moro Barnas sangbok s.129 Fun to Do
Vår dør står alltid åpen Syng med meg, D-7 Our Door Is Always Open
    Downright, Upright
    Good Morning
Han har den hele vide verden i sin hånd   He's Got the Whole World in His Hands
    I Love the Mountains
  Children's Songbook, s.253 Sing a Song
    Tell Me Why
    Walk Tall, You're a Daughter of God
    When the Saints Go Marching In

 

 

White Coral Bells

 

  Unge Kvinner utvalgte sanger:

NORSK:

SANGBOK:

ENGELSK:

En har meg kjær                                (Unison) Hjertets sang, s.18 When Someone Cares
Familien er evig                                 (Unison) Hjertets sang, s.28 A Family Is Forever
Han lever, min Forløser stor          (SSA) Liahona juni 2000 I Know That My Redeemer Lives
Inneni ditt hjerte                                (Unison) Hjertets sang, s.51 Look Inside
Jeg går i tro av Janice Kapp Perry         (Unison) Unge kvinners leirhåndbok I Walk by Faith
Kom, ta en liten hånd                       (Unison) Hjertets sang, s.57 Come Take a Little Hand
Led meg frem                                     (SSA) Hjertets sang, s.59 Let Me Soar
Livet er slett ikke så lett                   (Unison) Hjertets sang, s.64 How Shall I Live
Lære mer om kjærlighet                  (Unison) Hjertets sang, s.68 Learning More of Love
Min himmelske Faders datter        (Unison) Hjertets sang, s.72 A Daughter of My Heavenly Father
På hellig sted                                     (SA)

Liahona, des. 2002

In That Holy Place
Tro i hvert steg                                  (SATB)  L.o.N., febr. 1997 Faith in Every Footstep
Vennskapssirkelen                          (Unison) Hjertets sang, s.103 Circle of Friendship
Å elske, tjene, ofre alt                       (Unison) Hjertets sang, s.110 To Love, to Serve, to Offer All

 

 

Walk Tall, You're a Daughter of God

   

Forord til heftet "Hjertets sang":

Denne boken er en samling av sanger om tro og glede, om

tjeneste og om Herrens kjærlighet.  Disse sangene er spesielt

skrevet for siste-dagers-hellige for å hjelpe dem til å uttrykke

gjennom sang den glede de føler ved å etterleve Herrens bud.

 

Sangene kan brukes under mange møter og arrangementer

i Kirkens regi, familiesammenkomster og andre spesielle

tilstelninger.  De fleste sangene er imidlertid ikke passende

til bruk under nadverdsmøter. 

 

 

  I WALK BY FAITH  (1985) av Janice Kapp Perry  - Unge Kvinners verdinormer    Note og CD (vokal og instrumental)

NORSK:

SANGBOK:

ENGELSK:

Jeg går i tro

I Walk By Faith s. 2

Unge kvinners leirhåndbok

I Walk by Faith
                                                       I Walk By Faith s. 6 The Rising Generation 
                                                        (Verdi nr. 1) I Walk By Faith s. 10 In Perfect Faith                                 (Value # 1)
                                                        (Verdi nr. 2) I Walk By Faith s. 14 My Nature Is Divine                          (Value # 2)
Jeg har verdi                               (Verdi nr. 3) I Walk By Faith s. 17 I Am of Infinte Worth                         (Value # 3)
Det er herlig å leve nå               (Verdi nr. 4) I Walk By Faith s. 21 It's A Wonderful Time To Learn      (Value # 4)
Velg nå i dag                               (Verdi nr. 5) I Walk By Faith s. 25 Choose You This Day                      (Value # 5)
                                                        (Verdi nr. 6) I Walk By Faith s. 30 Let Your Light So Shine                  (Value # 6)
                                                        (Verdi nr. 7) I Walk By Faith s. 34 Integrity                                              (Value # 7)
                                                        (Verdi nr. 8) I Walk By Faith The Value of Virtue  Added in 2009    (Value # 8)
                                                        I Walk By Faith Learn of Me

 

 

UNGE KVINNERS TEMA

 

Vi er døtre av en himmelske Fader

som elsker oss, og vi elsker ham.

Vi vil "stå som vitner for Gud til alle tider

og i alle ting, og på alle steder" (Mosiah 18:9),

idet vi streber etter å etterleve

Unge Kvinners verdinormer, som er:

 

Tro

Guddommelige egenskaper

Egenverd

Kunnskap

Valg og ansvarsbevissthet

Gode gjerninger

Integritet og

Dyd

 

Når vi godtar og handler etter disse verdinormene

tror vi at vi vil bli forberedt til å

styrke hjem og familie,

inngå og holde hellige pakter,

motta templets ordinanser

og få del i opphøyelsens velsignelser.

 

(YouTube)

 

 

Andre sanger for UK/UM:

NORSK:

SANGBOK:

ENGELSK:

Damekor (div.)    
Mannskor (div.)    

En Gud, en tro, en dåp

  One Lord, One Faith, One Baptism

Fordi jeg er blitt meget gitt  

Salmer nr. 141 Because I Have Been Given Much
Fremad, Kristi stridsmenn Salmer nr. 161 Onward, Christian Soldiers
Gud, allmektig, rettferds Gud Salmer nr. 59 God of Power, God of Right
G.U.F. du hyldes Salmer og sanger, nr. 50  
GUFs temasang "Be til Gud" Liahona, jan. 2017  s. 58  
Han sendte Sønnen Barnas sangbok s. 20 He Sent His Son
Her fins kjærlighet Barnas sangbok s. 102 Love Is Spoken Here
Herre, før vi skilles ad  Salmer nr. 73 Lord, We Ask Thee Ere We Part
Hvis min Frelser sto hos meg BNMP 2008, s. 11 If the Savior Stood Beside Me
Hvor Gud er Barnas sangbok, s. 76 Where Love Is
Hvor kan jeg finne fred? Salmer nr. 92 Where Can I Turn for Peace?
I hans fotspor      GUFs temasang 2019 Liahona, januar 2019  
Jeg ber i tro Lys over Norge, mars 1991 I Pray in Faith
Jeg vil adlyde Ham       Temasang 2020 Liahona, januar 2020  
Løft din stemme Sions ungdom Salmer og sanger, nr. 115  
Min Frelsers kjærlighet Barnas sangbok s. 42 I Feel My Savior's Love
Modig må vi kjempe  Salmer nr. 160 We Are All Enlisted
O, du salighetens klippe Salmer nr. 148 O Thou Rock of Our Salvation
O, lytt!  Et fryderop er hørt Salmer og sanger nr. 63 Rejoice! A Glorious Sound Is Heard
Sikre som fjellene rundt oss Salmer og sanger nr. 155 Carry On
Sions ungdom, kom nå alle Salmer nr. 184 Hope of Israel
Skal det unge Sion glemme? Salmer nr. 183 True to the Faith
Som Sions ungdom står vi frem Liahona, april 2000 As Zion's Youth in Latter Days
Som søstre i Sion Salmer nr. 194 As Sisters In Zion
Stå opp!                             GUFs temasang 2012   Arise
To tusen unge krigere Liahona, okt. 2011 Two Thousand Stripling Warriors
Trofast og urokkelig       GUFs temasang 2008   Steadfast and Immovable
Vi er en mektig skare  Salmer nr. 159 Behold!  A Royal Army
Vi er kalt Salmer nr. 164 Called to Serve
Vi kjemper for Guds rike Salmer nr. 162 We Are Marching On to Glory
Vi kommer til jorden i kjærlighets ærend   As Mothers, As Daughters of Heavenly Father
Vi vil bringe sannhet til jord Salmer nr. 191 We'll Bring the World His Truth
    We Are Examples of the Believers 
    Come unto Christ (Temasang 2014)

 

 

 

10.3.8  Unge kvinners musikkleder og pianist

Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010, s. 80:

Biskopsrådet kan kalle en Unge Kvinners musikkleder og pianist.  De kan gi disse kallene til voksne kvinner

eller til unge kvinner til Unge kvinner.

 

Musikklederen velger ut og leder salmer til åpningen på søndagene.  Hun kan også hjelpe unge kvinner

å lære spesielle musikknumre og utvikle sine musikalske evner.

 

Pianisten spiller preludier og postludier og akkompagnement til salmene på Unge kvinners møter.

 

 

10.6.1  Åpning (på søndagen, s. 82)

Om mulig kommer alle unge kvinner sammen til en kort åpning før klassene på søndag.  Unge kvinners presidentskap på menighetsplan fører tilsyn med denne delen av møtet, og et medlem av et klassepresidentskap leder.

 

Under åpningen skaper lederne en atmosføre som innbyr Ånden til leksjonene som følger.  Åpningen består av en velkomsthilsen, en salme, bønn, resitasjon av Unge kvinners tema, og bekjentgjørelser.

 

Etter godkjennelse fra stavspresidenten kan Unge kvinners og Hjelpeforeningens åpning slås sammen en søndag i måneden (se 9.7.1).

 

 

10.8.1  GUF (Utdrag, s. 83)

Åpning

GUF begynner som  regel med en kort åpning som et medlem av biskopsrådet presiderer over.  Biskopenes assistenter i presidentenes quorum og medlemmer av Laurbærpikenes klassepresidentskap leder etter tur.  Voksne ledere forbereder ungdomsledere til dette ansvaret.

 

Åpningen innbefatter en salme og bønn, og kan også bestå av musikknumre og anledninger for de unge til å vise sine talenter og bære vitnesbyrd.

 

Quorums- og klasseaktiviteter eller fellesaktiviteter

Etter åpningen har quorumene i Det aronske prestedømme og klassene i Unge kvinner som regel separate aktiviteter.  I en menighet eller gren med få unge kvinner, kan alle de unge kvinnene møtes sammen til aktiviteter.  Aktiviteter kan også planlegges for en hvilken som helst kombinasjon av quorumer og klasser:

 

Fellesaktiviteter for alle unge menn og unge kvinner arrangeres normalt en gang i måneden.  Medlemmene av biskopsrådets ungdomskomité fastsetter, planlegger og evaluerer disse aktivitetene på sine måter.  Aktivitetene gjennomføres under ledelse av biskopsrådet:

 

Noen eksempler på passende aktiviteter er tjenesteprosjekter, musikk, dans, drama, kulturarrangementer, sports- eller idrettsarrangementer, orientering som yrkesmuligheter, og utendørsaktiviteter.

                  

 

Se også Young Women / Mutual  på følgende side: "Music for Ward Meetings"

 

 

UNGDOMSKOR:

Som søstre i Sion / Helamans unge hær