NOTE norsk  NOTE eng.        

 

 

    PÅ HELLIG STED 

      Liahona, desember 2002      Arrangement   mp3 (kun melodi)    mp3

      

      Oppriktig

 

1.  Hellig tempel, hellig sted er fylt med himmelsk lys. 

     Ånden vitner  der om Gud, og sannhet til oss bys.

     Innenfor, på hellig sted, vi føler enhet god,

     forenet ved Guds store kraft i kjærlighet og tro.

 

     Refreng:

     Lærdoms hus og troens hus, fredens, bønnens hus,

     herlighetens, Herrens hus, Hans nærhet føles her.

     Jeg vil holde hjertet rent og leve slik hver dag

     at jeg verdig kan ta del og stå Herren nær.

 

     (Troens hus, bønnens hus, Herrens nærhet føles her.

     Hjertet rent,  - jeg lever slik hver dag

     at jeg verdig kan ta del og stå Herren nær, stå Herren nær.)

 

2.   Hellig tempel, hvor vi lærer om den store plan,

      der vår sjel begavet blir med kraft fra himmelen.

      Der vi kneler ned for Gud og inngår pakt med ham.

      Vi føler der hans Ånd så god og evig kjærlighet.

 

      Refr.

 

3.   Hellig tempel, hvor vi kan arbeide for vår slekt.

      Evig bånd beseglet blir ved prestedømmets kraft,

      og vårt hjerte vender seg til dem som ga oss liv.

      Et hellig, vakkert sted det er, hvor himlen er så nær.

 

Nauvoo Illinois Temple      Refr.

 

Lære og pakter 88:119      Lære og pakter 97:15–16