Gratis noter:                     

                                  A  = Andrew                                          Salmer (1993)

                                  K = Keby Music                                    Hymns (1985)

                                  P = The Music of Craig Petrie               BS   Barnas sangbok  (1995)       

                                  S = Sally DeFord                                    

                                  WWardchoir.com                                                                            

                                 

                                                                   

 

                                                   DAMEKOR

Salme:

Salmer :

Note / arrangement:

mp3:

 

Deilig er jorden  Herligste Frelser

118

S

 

 

Det er skjønnhet her på jord

153                      

318   Hymns     W

 musikk/vokal

 musikk

En stjernenatt 125 A    
Guds Ånd som en ild 2 K    

I all ydmykhet, o Frelser

105

P

 

 

Han lever, min Forløser stor

66               

Liahona, juni 2000

 

 

Han sendte Sønnen

BS  s. 20

S

 

 

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

80                        

317   Hymns

musikk/vokal

 musikk

Hvor vennlig er vår Gud

41                        

314   Hymns

musikk/vokal

 musikk

Kom følg med meg 94 K    

Min Herre er hyrden

84                        

316   Hymns  K

musikk/vokal

 musikk

Jeg står helt forundret 111 W    

Jorden med sitt blomsterflor

40                        

313   Hymns

musikk/vokal

 musikk

O, min Fader 150 P

 

 

O, må jeg følge deg

201

P

   

På hellig sted      (In that Holy Place)

Liahona, des. 2002

S

 

 

Ved tanken på  vår Frelser kjær

76                        

315   Hymns   

musikk/vokal

 musikk

Vi ber til Gud for deg

15                        

312   Hymns

musikk/vokal

 musikk

 Vi kommer til jorden i kjærlighets ærend

 

SA

 

 

Vingende skarer 149 A    

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.07.2008