JANICE KAPP PERRY (f. 1938)

Deseret News 21. febr. 2005

BYUtv  LDS Lives 2011

Wikipedia

Intervju på Mormon Channel

Historien bak noen av sangene

Spørsmål og svar 2015

Mormon Tabernacle Choir Blog

 

NORSKE OVERSETTELSER:

Barnesanger / Children's songs

 1. Barnehender slår nå ring   Holding Hands Around the World

 2. Et barns bønn                      A Child's Prayer

 3. Her fins kjærlighet               Love Is Spoken Here

 4. Jeg ber i tro                         I Pray in Faith

 5. Jeg er glad at jeg er meg   I'm Thankful to Be Me

 6. Jeg prøver å ligne Jesus    I'm Trying to Be Like Jesus

 7. Jeg ser vår Herres tempel  I Love to See the Temple

 8. Jeg vil følge ham i tro          I'll Follow Him in Faith

 9. Jesu Kristi Kirke                  The Church of Jesus Christ

 10. Mor, fortell meg historien    Mother, Tell Me the Story

 11. Når jeg hører om pionerbarn

 12. Som et barn av Gud            As a Child of God

 13. Vi vil bringe sannhet til jord We'll Bring the World His Truth

 

 

Sanger for ungdom / Songs for Youth

 1. En Gud, en tro, en dåp        One God, One Faith, One Baptism

 2. Jeg går i tro                           I Walk by Faith

 3. Jeg har verdi                         I Am of Infinite Worth

 4. Det er herlig å leve nå          It's A Wonderful Time to Learn        

 5. Velg nå i dag                        Choose You This Day

 6. Trofast og urokkelig             Steadfast and Immovable

 

 

Salmer/Sanger  Hymns/Songs

 1. Hva er nå det vi kaller død    What Is This Thing That Men Call Death

 2. Som søstre i Sion                 As Sisters of Zion

 3. Vi kommer til jorden i kjærlighets ærend  As Mothers, As Daughters of Heavenly Father

 4. To tusen unge krigere          Two Thousand Stripling Warriors

             5.    Et syndfritt menneske