DET ER HERLIG Å LEVE NÅ

(Verdinorm nr. 4)

 

Med energi

 

1. Det er herlig å leve nå, det er herlig å lære mer.

Det er herlig å være ung og sterk, så mye mer jeg ser.

Jeg tar fatt på livet og en tid som er for meg,

en fremtid så løfterik, så mangt byr livet deg.

Jeg må benytte tiden klokt. Med fakkel i min hånd

jeg lyser opp i verden vår og søker Herrens ånd:

 

Søk nå visdoms skatter ved studium og tro,

lær om alt på denne jord, all sannhet ta imot.

Søk nå lys og kunnskap om riker, land og folk,

og gjør vår jord så til et sted der vi kan bo i fred!

 

2. Det er herlig å leve nå, det er herlig å prøve seg.

Det er herlig å være ung og sterk, å sette høye mål.

Jeg søker det gode og utforsker min vei,

og alltid jeg nytte vil de sjanser som bys meg.

Jeg vet det er den rette tid å planlegge mitt liv,

så vil den kunnskap jeg har fått, bli min for evig tid.

 

Søk nå visdoms skatter ved studium og tro,

lær om alt på denne jord, all sannhet ta imot.

Søk nå lys og kunnskap om riker, land og folk,

og gjør vår jord så til et sted der vi kan bo i fred!

Ja, så herlig det er å lære nå, å se frem til en evighet,

og den kunnskap jeg har mottatt her, vil jeg beholde der.

 

 

Tekst:   Joy Saunders Lundberg

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 1986 Janice Kapp Perry & Joy Saunders Lundberg

Prime Recordings Inc.

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings 2008.

 

L&p 18:118