NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VI ER EN MEKTIG SKARE

Nr. 159, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Friskt

 

1. Vi er en mektig skare. 

Med banner går vi frem

til kamp mot onde makter

som stadig trenger frem.

Vi tapre er, forenet,

i tillit til vår Gud,

og følger trofast Herren,

adlyde vil hans bud.

 

Unisont

Trofast frem, trofast frem

med Jesus vår Frelser!

Trofast frem, trofast frem

med Jesus Herren stor!

Trofast frem, trofast frem, trofast frem

med Jesus Herren stor!

 

2. Og syndens makter trenger

seg frem i kampen hård.

De vike må tilbake,

for hjelp vi stadig får.

”Vær trofast!”  Hør da ropet! 

Det går fra munn til munn.

Det er vår Herres kamprop

vi får i nødens stund.

 

3. Og når all strid er omme

og ondskap er ei mer,

skal hver som tror og tapper er,

få bo i evig fred. 

All himmel nå vil prise

den evig konge stor

og i forening synge

med jubel dette kor:

 

Tekst:    Fanny J. Crosby, 1820–1915

Musikk: Adam Geibel, 1855–1933

2 Timoteus 2:3, 22

Lære og pakter 104:82