NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger      

 

 

 

JEG  BER  I  TRO

Lys over Norge, mars 1991   

mp3   (CD 1:11)  Illustrasjon

 

 

Ærbødig

 

Jeg kneler ned hver en dag

og ber til Gud, min Fader.

Han hører og gir svar

når jeg ber i tro.

 

Først jeg sier: ”Kjære Gud, himmelske Fader!” 

Jeg takker for alt han meg gir.

Så ber jeg ham ydmykt se til mitt behov,

i Jesu Kristi navn, amen.

 

 

 

Stemmene synges hver for seg, så sammen.

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938


Copyright © 1987: Janice Kapp Perry.

Sangen kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.

Salme 55:17

Jakobs brev 1:5–6