NOTE    Salmer 1993

 

 

 

SIONS UNGDOM, KOM NÅ ALLE

Nr. 184, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Energisk   

 

1. Sions ungdom, kom nå alle,

vi vil stemme i en sang.

La nå alle skranker falle,

fordom hindrer ei vår gang.

 

[Kor]

Ungdom det er vår igjen,

all naturen spirer frem.

Gå med mot, gjør veien jevn! 

Du vil nå til himlens hjem.

 

2. Ungdom, vis et godt eksempel,

alltid øve kraft og mot.

Legemet er åndens tempel,

la oss stå på egen fot.

 

3. Vi må aldri, aldri glemme

at vi er for Herrens sak,

gjennom Ånden ordet fremme,

la da ei vår tro bli svak!

 

 

Tekst:    Maren Jacobsen,  1893–1969

Musikk: William Clayson, 1840–1887

Salomos ordspråk 22:6

Alma 37:35-37