NOTE    Primærsanger      

 

 

 

HAN  SENDTE  SØNNEN 

Side 20, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 1:36)   Arrangement SSA   Illustrasjon  Historien bak

 

Uttrykksfullt

 

Har Faderen vår verden lært

om godhet, kjærlighet?

Han sendte Sønnen nyfødt ned

med fred og hellighet.

Har Faderen oss også vist

den vei vi skulle gå?

Han sendte Sønnen for å bo

på jord, vi veien så.

Har Faderen fortalt vår jord

om offer og om død?

Han sendte Sønnen for å dø. 

Han dødens lenker brøt.

Hva ber vår Fader oss om da? 

Hva sier Skriften deg?

Ha tro, ha håp, lev som hans Sønn,

hjelp andre gå Guds vei.

Hva sier Han? 

Lev som hans Sønn.

 

 

Tekst:    Mabel Jones Gabbott (1910-2004)

Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941

Intervju med Michael F. Moody på Mormon Channel


Copyright © 1982 Mabel Jones Gabbott og Michael Finlinson Moody. Arr. © 1989 SDH
Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Moroni 7:48

3 Nephi 27:21

Johannes 3:16

Johannes 13:15

 

Presentasjon (The Friend, mars 2004)

Hjelp til musikklederen (BNMP 2010, s. 5):

For å hjelpe barna å lære "Han sendte Sønnen" (BS, 34-35), overveier du følgende:

 

- Mens dere synger, lar du barna telle på fingrene hvor mange ganger du synger ordene "Han sendte Sønnen", eller du kan be dem reise seg når de synger spørsmålene og sette seg når de synger svarene.

 

- Del barna i to grupper.  La halvparten av barna synge spørsmålene i sangen og den andre halvparten svare ved å synge svarene.