UNGDOM:      

UNGE KVINNER   Håndbok 2010

UNGE MENN        Håndbok 2010

Trofast og urokkelig

Seminar og institutmateriell

New Era (Kirkens blad for ungdom)

Sanger

UNGDOM OG MUSIKK


DIN UNGDOM  (av Arne Paasche Aasen 1935)

 

Din ungdom er gitt deg til odel og eie...
Du skal ikke høkre den bort -
men være den tro, så den åker du pløyer
kan gro når din gjerning er gjort.

Den er ikke evig. Du kan ikke vente
bestandig å eie dens ild.
Men kjemper du for den, og er du den verdig,
så blir den - så lenge du vil.

Din ungdom er skatten du aldri kan øde
... om ikke du låser den ned.
I krevende strid vil den tindre og funkle
- men smuldre i dagenes fred.

Du kan ikke spare på ungdommens krefter
og ha dem til senere år.
Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser
evindelig, vår etter vår.

Nå roper en verden:  Vi trenger ditt hjerte,
din evne, ditt brennende sinn!
Og fikk du din ungdom til odel og eie,
så bruk den!  Sett kreftene inn!

                  


 

Alt vann i hele verden,

hvor hardt det går i spinn,

kan aldri senke det minste skip

uten at det slippes inn.

 

Og alt av ondt i verden,

den svarteste av synd,

kan aldri skade deg det fnugg

hvis du ikke slipper den inn.

 

Ukjent forfatter: "All the Water in the World",

i  Best-Loved Poems of the LDS People,

red. Jack M. Lyon og andre (1966), s.302.

                       - Liahona, jan. 2000 s.27