NOTE norsk     NOTE eng.

 

JEG GÅR I TRO

Unge kvinners leirhåndbok, s.72

(Verdinorm nr. 1)

 

mp3  Kun melodi    mp3   Akk.    mp3  Engelsk  YouTube 1

 

Med overbevisning

 

Jeg vil så gjerne inngå pakter og holde dem.

Jeg søker prestedømmets kraft ved trofast lydighet,

lever slik at jeg når tiden kommer, blir opphøyet.

Mitt vitnesbyrd blir styrket dag for dag.

 

Jeg går i tro, en datter av himmelsk herkomst.

Ved arv har jeg fått guddomsgnisten i min sjel.

Og Ånden vitner om min hensikt, den oppgave jeg har.

Så jeg søker ivrig kunnskap for utvikling og vekst.

Jeg innser klart betydningen av ansvaret jeg har.

Valget mellom godt og ondt det er det kun jeg selv som tar.

Guds rike vil jeg støtte ved mitt eksempels makt.

Jeg viser styrke når jeg velger slik som Gud har sagt.

 

Jeg går i tro, en datter av himmelsk herkomst.

Ved arv har jeg fått guddomsgnisten i min sjel.

Og en dag når Gud har prøvet meg,

vil jeg få møte ham.

Men enn så lenge vandrer jeg i tro.

Ja, enn så lenge vandrer jeg i tro.

 

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 1985 by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

All rights reserved. Making copies of this music for use within the Church is permitted.

This notice must be included on each copy made.

 

Moroni 7:58