Gratis noter:

                                  A     =   Andrew

                                  AW =   Aron Waite

                                  P    =   The Music of Craig Petrie                Salmer   (1993)

                                  S    =   Sally DeFord                                     Hymns   (1985)

                                  W   =   Wardchoir.com        

 

 

 

 

                            MANNSKOR

Salme:

Salmer :

Note / arrangement:

mp3:

 

All herlighet og ære 

31

A

   

Det er skjønnhet her på jord

153

A

   

Du kongers konge, kom

22                        

A

   

Du kongers konge, kom

22                        

332  Hymns          

musikk/vokal

 vokal

En krybbe var vuggen

121

P

 

 

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

60

AW

   

Fra himlens høye hvelv

8                          

328   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Gud har deg kalt til arbeid

198                      

321   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Høyt oppå fjellets topp

4                          

333   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Hør den englesang så skjønn

123

A

   

Jeg trenger deg hver stund

63                        

334   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Kom alle I Guds menn

197                      

322   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Kom, hellige

26                        

326   Hymns

musikk/vokal

 vokal

Led, milde lys

77 

P

 

 

Led oss, o du store Jehova

48

A

   

Lover den Herre Gud

29

A

   

Mester, se uværet truer

81 

P

 

 

Nærmere deg, min Gud

82 

P

 

 

O, bli hos meg, det aften er

51 

P

 

 

O bønnestund

55

A

   

O, Israels eldster

199                      

319   Hymns

musikk/vokal

 vokal

O skjønne lille Betlehem

126

W

   

Sendt er Gud vår Faders nåde

196

 

 

 

Snart Israels Forløser

5

W

   

Å, si hva er sannhet?

181                      

331   Hymns

musikk/vokal

 vokal

 

Mannskor på YouTube:

Han lever, min Forløser stor

Kan hende det er på fjellets sti

Know This That Every Soul Is Free

Led milde lys

Led oss, o du store Jehova

Let Zion In Her Beauty Rise

Myfanwy/My Home Beloved

Rise up o Men of God

See the Mighty Angel Flying

Sing Praise to Him

Stjernesangen

Vi er kalt

Vingende skarer

Vær du signet for Sions styrke

Who is He in Yonder Stall?

 

 

Sist oppdatert 18.09.2011