NOTE norsk   NOTE eng.

  

 

SOM SIONS UNGDOM STÅR VI FREM

Liahona, april 2000   (Hymns, no.256)  

mp3  

 

Bestemt

 

1. Som Sions ungdom står vi frem

i verdens siste tid.

Med løftet klart i erindring

gjør vi vår del med flid.

Vi bygger på en edel arv,

vårt blikk ser opp og frem.

Vi står mot alle prøvelser

på vei mot himlens hjem.

 

2. Den sannhet som vi lever etter,

den går mange sterkt imot,

men lydighet mot Herrens ord

gir styrke til vår fot.

Alt ondt som kunne svekke oss,

all synd som river ned,

har ingen makt når vi står fast

og føler himlens fred.

 

3. Om prøvelser kan skape frykt,

gir håpet alltid liv

i arbeid for den gode sak,

med sannhet som motiv. 

Vi lærer alt i kjærlighet

og tjener Herren her.

Som Sions ungdom står vi frem

og ser Guds seier her.

 

 

Tekst:     Susan Evans McCloud, f. 1945.  © 1985 IRI

Musikk:  Irsk melodi, arr. © 2000 IRI 

Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. 

Alma 37:35–37

Alma 53:20–21